Thursday, November 27, 2014

Photo challenge 365 Week #8

20.11.2014.


Postoji važno, ali postoji i važnije.
Postoji želja i sreća, ali postoji i važnije.
Šapat, dodiri i važnije.
Toliko puno dana čini život,
Donese iznenada naramak osmjeha,
Začudo, dok pucketa u plamenu,
Naramak,
Odvrati pažnju,
Od hladnoće koja čeka naposletku.
Kada se plamen ugasi.
Zagrljaj tame i beskrajna samoća...


21.11.2014.
22.11.2014.
22.11.2014.
22.11.2014.
23.11.2014.
24.11.2014.
25.11.2014.
26.11.2014.
Milijana Z.P.

No comments:

Post a Comment